JURA inteligentný vodný systém (I.W.S.)

 

Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky rozpozná filter
Vodné filtre JURA CLARIS Smart a CLARIS Pro Smart prinášajú prevrat v oblasti filtrácie vody. Pomocou modernej technológie RFID (Radio-freqency Identification = identifikácia založená na rádiovej frekvencii) je zabezpečená plná komunikácia medzi plne automatickým kávovarom a filtrom. Kávovar samotný zaznamenáva, či a jak často je filter používaný a automaticky spúšťa príslušný režim. Pokiaľ dochádza k vyčerpaniu danej kapacity, prístroj na blížiacu sa výmenu filtra sám upozorní.

Vhodný pre vodu z každého vodovodu
Dobrú kávu netvoria len kvalitný kávovar a dobrá kávová zmes, ale tiež voda, ktorá musí byť v perfektnej kvalite. Voda však obsahuje tiež chlór, stopy ťažkých kovov a ďalších nežiaducich látok, ktoré dokážu ovplyvniť výslednú chuť kávy. Filtre JURA CLARIS zachytia vo vode nežiaduce látky, zatiaľ čo dôležité minerály a fluoridy v nej ponechá. Filtre sú umiestnené priamo vo vodnej nádržke a zakaždým filtrujú iba požadovanú porciu vody. V nádržke teda nikdy nezostáva stáť vopred filtrovaná voda!!!

Filtre vyžadujú výmenu za nový podľa skutočného opotrebenia!!!
Zatiaľ čo iné filtre vyžadujú výmenu vždy po prietoku určitého množstva vody (napr. po filtrácii 50 litrov) alebo po uplynutí fixne daného obdobia (napr. po 2 mesiacoch používania), nové vodné filtre CLARIS Smart a CLARIS Pro Smart meníte vždy podľa skutočného opotrebovania.

Filtre CLARIS Smart pre nižšie série kávovarov alebo CLARIS Pro Smart pri vyšších radoch sú použiteľné vo všetkých kávovaroch JURA, v ktorých sa používa filter JURA CLARIS Blue. Filter v tom prípade pracuje na rovnakom princípe, ale nedokáže využiť výhody meracieho čipu. Inteligentný merač je aktívny iba pri plne automatických modeloch s inteligentným vodným systémom (I.W.S.®).

Vďaka filtrom nie je potrebné odvápňovať
Pri zohrievaní vody dochádza k usadzovaniu vodného kameňa, čo spomaľuje proces ohrevu, zvyšuje náklady na energiu a z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť až poruchu samotného kávovaru. Vodný kameň zároveň nepriaznivo ovplyvňuje i kvalitu samotnej kávy. Väčšie množstvo uhličitanu vápenatého dodáva nápoju nepríjemnú  „pachuť“ a uberá na sile arómy kávy. Filtre CLARIS tak poskytujú optimálnu ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa. Pokiaľ teda používate do Vášho kávovaru filtre CLARIS, nemusíte kávovar odvápňovať.