JURA čistenie a údržba

Správna údržba je zárukou optimálnej výslednej kávy a dokázateľne predlžuje životnosť kávovaru. Čo sa týka dosiahnutia ideálnej výslednej kávy v šálke a hladkého chodu stroja, treba podčiarknuť, že čistota stroja a hygienické narábanie s mliekom, kávou a vodou sú rovnako podstatnými faktormi ako technická vyspelosť samotného kávovaru.
JURA vyvinula celé spektrum špeciálnych údržbových prostriedkov pre optimálnu údržbu stlačením jedného tlačidla. Filter CLARIS poskytuje vodu dokonalej kvality, čistiace tablety zaručujú čistotu lúhovacej jednotky a zbavujú ju tukov pôvodom z kávy. Funkcia čistenia mliečnych ciest udržiava v čistote systém prípravy mlieka tak, že v ňom neostávajú absolútne žiadne zvyšky po mlieku.

Keď ide o údržbové prostriedky, vždy siahajte výhradne po originálnych produktoch! Je to rada na nezaplatenie.