JURA Automatic Grinder Adjustment A.G.A.

Funkcia automatického nastavenia mlynčeka (A.G.A) optimálne upravuje výkon mlynčeka v priebehu času s cieľom zaistiť neustále dokonalý výsledok mletia po celú dobu životnosti mlynčeka.